Friday 12th of April 2024

PELAKSANAAN SIDANG DAERAH DI BLITAR

PELAKSANAAN SIDANG DAERAH DI BLITAR

Pengadilan Militer III-13 Madiun menggelar persidangan di Pengadilan Negeri Blitar. Adapun Jadwal Persidangan dilaksanakan sejak hari Rabu, 13 September 2023 s.d. Jumat, 16 September 2023. Selain sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik kepada para pencari keadilan, pelaksanaan sidang daerah ini juga sebagai wujud percepatan penyelesaian perkara, dengan berpegang teguh pada Azas Keadilan sesuai dengan Konstitusi  pada lembaga Mahkamah Agung RI sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku di negara kita.